Rezervácia

TUV Technická kontrola

Čo je technická kontrola?

Zobraziť
Technická kontrola vozidla (skrátene TK) je proces, počas ktorého sa vykonáva dôkladná kontrola a posúdenie technického stavu vozidla, aby sa zabezpečila bezpečnosť a spoľahlivosť jeho prevádzky. Technická kontrola vozidla sa vykonáva v súlade s platnými normami a predpismi v danom štáte a zvyčajne sa vyžaduje pre všetky druhy vozidiel po určitých intervaloch, ktoré sa líšia v závislosti od typu a veku vozidla.

Cieľom technickej kontroly vozidla je zistiť a identifikovať potenciálne problémy s vozidlom, ako sú opotrebenie, poškodenie, nefunkčné súčiastky a zariadenia alebo iné nedostatky, ktoré by mohli viesť k nehodám alebo iným nebezpečným situáciám na cestách.

Technickú kontrolu vozidiel na Slovensku vykonávajú certifikované technické stanice, ktoré sú schválené a dozorované Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Stanice majú moderné diagnostické zariadenia a kvalifikovaných technikov, ktorí sú schopní vykonať dôkladnú kontrolu vozidla a identifikovať potenciálne problémy.

Technická kontrola a jej priebeh

Zobraziť
Počas technickej kontroly sa kontrolujú rôzne aspekty vozidla, ako sú brzdy, svetlá, podvozok, emisie a iné súčasti. Ak sa počas kontroly zistia nezrovnalosti alebo nedostatky v súvislosti s technickým stavom vozidla, majiteľ vozidla dostane podrobný zoznam odporúčaní a návrhov na opravu alebo úpravu vozidla.

Pri kontrole sa zameriavame na nasledujúce funkcie:
  • Identifikácia vozidla - overujeme, či údaje v technickom preukaze sú v súlade s vozidlom
  • Brzdový systém - kontrolujeme, či brzdy sú v správnom stave a fungujú správne
  • Systém riadenia - kontrolujeme, či riadenie je v správnom stave a funguje správne
  • Viditeľnosť - overujeme funkčnosť a stav všetkých zrkadiel a čističov okien
  • Osvetľovacie zariadenie a ostatné časti elektrického zariadenia - kontrolujeme svetlá, signalizácie a ostatné elektrické prvky vozidla
  • Nápravy, kolesá, pneumatiky, podvozok, rám, konštrukcia a všetky k nim pripojené časti - overujeme stav a funkčnosť všetkých súčiastok vozidla, ktoré ovplyvňujú jeho riadenie a pohyb
  • Ostatné vybavenie: bezpečnostné pásy, klaksón... - kontrolujeme funkčnosť a stav bezpečnostných prvkov a iného vybavenia
  • Výfukový systém - kontrolujeme, či výfukový systém je v správnom stave a zodpovedá predpisom
  • Povinná výbava
Veríme, že technická kontrola u nás poskytne vašemu vozidlu dôkladnú kontrolu a vy sa budete môcť bezpečne a bez problémov pohybovať po cestách.

Podrobnosti toho, ako sa pripraviť na STK nájdete rozpísané na podstránke Ako sa pripraviť na STK?.


Cenník Rezervovať termín