Rezervácia

TÜV SÜD STK predkontrola

Obávate sa toho, či Vaše vozidlo prejde pravidelnou technickou alebo emisnou kontrolou? Zbavte sa starostí. Vyskúšajte našu službu Predkontrola, v rámci ktorej Vám skontrolujeme vozidlo tak, ako počas pravidelnej technickej a emisnej kontroly. Zistené nedostatky si s Vami prejdeme a odporučíme, čo robiť na ich odstránenie. V prípade, že je všetko v poriadku a kapacity danej prevádzky STK to umožňujú, rovno môžete u nás absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu.

Čo obsahuje služba Predkontrola?

Zobraziť
Služba Predkontrola obsahuje všetky kontrolné úkony ako pravidelná technická a pravidelná emisná kontrola, pričom si môžete vybrať, či požadujete vykonať predkontrolu len v rámci úkonov technickej kontroly, len v rámci úkonov emisnej kontroly alebo všetkých úkonov aj technickej aj emisnej kontroly.

U osobných vozidiel (M1 do 3,5 t) a ľahkých nákladných vozidiel (N1) si môžete vybrať taktiež predkontrolu v čiastočnom rozsahu, ktorá zahŕňa kontrolu týchto systémov a komponentov:
Služba nenahrádza pravidelnú technickú ani emisnú kontrolu. Slúži na odhalenie príčin, ktoré by mohli viesť k dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla počas pravidelnej technickej a emisnej kontrole.


Cenník Rezervovať termín