Rezervácia

Cenník služieb STK, prevádzka TÜV SÜD STK a KO Bratislava - Bory


Pokračujte, prosím výberom kategórie vozidla
pricing_tk Technická kontrola - Cenník prevádzky TÜV SÜD STK Bratislava - Bory Zobraziť Zatvoriť cenník
Pravidelná technická kontrola (M1, N1) 49,00 €
Opakovaná technická kontrola (M1, N1) 35,00 €
Administratívna technická kontrola (M1, N1) 20,00 €
Zvláštna technická kontrola v čiastočnom rozsahu (M1, N1) 25,00 €
Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu (M1, N1) 40,00 €
Príplatok k cene technickej kontroly pre elektromobil (M1, N1) 15,00 €
Predkontrola v čiastočnom rozsahu (brzdová sústava, osvetlenie) (M1, N1) 15,00 €
Predkontrola v plnom rozsahu (M1, N1) 35,00 €
Kontrola vozidla pred dovolenkou / dlhšou cestou (M1, N1) 20,00 €
Poplatok za prístup do informačného systému a vydanie dokladov (účtuje sa len k opakovanej kontrole) (M1, N1) 5,00 €
Vystavenie opisu protokolu (M1, N1) 8,00 €
Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla) – presun po vlastnej osi (len pre zmluvných partnerov) (M1, N1) *od 10,00 €
Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla) – prevoz prepravníkom vozidiel (M1, N1) **od 50,00 €
Technická kontrola + Emisná kontrola + Kontrola originality (M1, N1) 180,00 €
pricing_ek Emisná kontrola - Cenník prevádzky TÜV SÜD STK Bratislava - Bory Zobraziť Zatvoriť cenník
Pravidelná emisná kontrola (M1, N1) 49,00 €
Opakovaná emisná kontrola (M1, N1) 35,00 €
Administratívna emisná kontrola (M1, N1) 20,00 €
Zvláštna emisná kontrola v plnom rozsahu (M1, N1) 35,00 €
Príplatok k cene emisnej kontroly pre vozidlá s alternatívnym pohonom LPG, CNG/LNG, hybrid (M1, N1) 10,00 €
Predkontrola v čiastočnom rozsahu (meranie emisií) (M1, N1) 15,00 €
Predkontrola v plnom rozsahu (M1, N1) 35,00 €
Poplatok za prístup do informačného systému a vydanie dokladov (účtuje sa len k opakovanej kontrole) (M1, N1) 5,00 €
Vystavenie opisu protokolu (M1, N1) 8,00 €
Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla) – presun po vlastnej osi (len pre zmluvných partnerov) (M1, N1) *od 10,00 €
Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla) – prevoz prepravníkom vozidiel (M1, N1) **od 50,00 €
Technická kontrola + Emisná kontrola + Kontrola originality (M1, N1) 180,00 €
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TÜV SÜD STK Bratislava - Bory Zobraziť Zatvoriť cenník
Technická kontrola + Emisná kontrola + Kontrola originality (M1, N1) 180,00 €
Kontrola originality osobné vozidlo (M1) 115,00 €
Administratívna kontrola originality (M1) 115,00 €
Kontrola originality nákladné vozidlo (N1) 120,00 €
Administratívna kontrola originality (N1) 120,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (M1, N1) 40,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (M1, N1) 60 percent
Kontrola identifikátorov do 10 minút (M1, N1) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (M1, N1) 60,00 €
Opis posudku o kontrole originality (M1, N1) 8,00 €
ODO pas (km) (M1, N1) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (M1, N1) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (M1, N1) 60 percent
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (M1, N1) 100 percent
* Na základe individuálnej dohody. Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
** Do 10 km od STK; nad 10 km bude účtovaný príplatok 0,65 € / km.
pricing_tk Technická kontrola - Cenník prevádzky TÜV SÜD STK Bratislava - Bory Zobraziť Zatvoriť cenník
Pravidelná technická kontrola (L) 32,00 €
Opakovaná technická kontrola (L) 22,00 €
Administratívna technická kontrola (L) 15,00 €
Zvláštna technická kontrola v čiastočnom rozsahu (L) 25,00 €
Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu (L) 30,00 €
Predkontrola v plnom rozsahu (L) 25,00 €
Vystavenie opisu protokolu (L) 8,00 €
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TÜV SÜD STK Bratislava - Bory Zobraziť Zatvoriť cenník
Kontrola originality motocykel (L) 100,00 €
Administratívna kontrola originality (L) 100,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (L) 35,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (L) 60,00 €
Kontrola identifikátorov do 10 minút (L) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (L) 60,00 €
Opis posudku o kontrole originality (L) 8,00 €
ODO pas (km) (L) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (L) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (L) 60,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (L) 100,00 €
* Na základe individuálnej dohody. Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
** Do 10 km od STK; nad 10 km bude účtovaný príplatok 0,65 € / km.
pricing_tk Technická kontrola - Cenník prevádzky TÜV SÜD STK Bratislava - Bory Zobraziť Zatvoriť cenník
Pravidelná technická kontrola (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 70,00 €
Opakovaná technická kontrola (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 50,00 €
Administratívna technická kontrola (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 20,00 €
Zvláštna technická kontrola v čiastočnom rozsahu (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 40,00 €
Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 60,00 €
Predkontrola v plnom rozsahu (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 55,00 €
Vystavenie opisu protokolu (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 8,00 €
Zaťažovanie vozidiel (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 30,00 €
pricing_ek Emisná kontrola - Cenník prevádzky TÜV SÜD STK Bratislava - Bory Zobraziť Zatvoriť cenník
Pravidelná emisná kontrola (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 50,00 €
Opakovaná emisná kontrola (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 40,00 €
Administratívna emisná kontrola (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 20,00 €
Zvláštna emisná kontrola v plnom rozsahu (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 45,00 €
Predkontrola v plnom rozsahu (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 35,00 €
Vystavenie opisu protokolu (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T) 8,00 €
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TÜV SÜD STK Bratislava - Bory Zobraziť Zatvoriť cenník
Kontrola originality nákladné vozidlo (N2) 145,00 €
Administratívna kontrola originality (N2) 145,00 €
Kontrola originality nákladné vozidlo (N3, M1 nad 3,5 t) 170,00 €
Administratívna kontrola originality (N3, M1 nad 3,5 t) 170,00 €
Kontrola originality autobus (M2) 135,00 €
Administratívna kontrola originality (M2) 135,00 €
Kontrola originality autobus (M3) 175,00 €
Administratívna kontrola originality (M3) 175,00 €
Kontrola originality traktor (T) 165,00 €
Administratívna kontrola originality (T) 165,00 €
Kontrola originality pracovný stroj samohybný (PS) 175,00 €
Administratívna kontrola originality (PS) 175,00 €
Kontrola originality pracovný stroj nesený (PN) 125,00 €
Administratívna kontrola originality (PN) 125,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 35,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60 percent
Kontrola identifikátorov do 10 minút (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60,00 €
Opis posudku o kontrole originality (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 8,00 €
ODO pas (km) (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60 percent
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (M1 nad 3,5 t, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 100 percent
* Na základe individuálnej dohody. Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
** Do 10 km od STK; nad 10 km bude účtovaný príplatok 0,65 € / km.
pricing_tk Technická kontrola - Cenník prevádzky TÜV SÜD STK Bratislava - Bory Zobraziť Zatvoriť cenník
Pravidelná technická kontrola (O2, R2) 35,00 €
Opakovaná technická kontrola (O2, R2) 25,00 €
Administratívna technická kontrola (O2, R2) 20,00 €
Zvláštna technická kontrola v čiastočnom rozsahu (O2, R2) 25,00 €
Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu (O2, R2) 30,00 €
Predkontrola v plnom rozsahu (O2, R2) 30,00 €
Pravidelná technická kontrola (O3, O4, R3, R4) 40,00 €
Opakovaná technická kontrola (O3, O4, R3, R4) 25,00 €
Administratívna technická kontrola (O3, O4, R3, R4) 20,00 €
Zvláštna technická kontrola v čiastočnom rozsahu (O3, O4, R3, R4) 25,00 €
Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu (O3, O4, R3, R4) 35,00 €
Predkontrola v plnom rozsahu (O3, O4, R3, R4) 35,00 €
Vystavenie opisu protokolu (O2, R2, O3, O4, R3, R4) 8,00 €
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TÜV SÜD STK Bratislava - Bory Zobraziť Zatvoriť cenník
Kontrola originality prípojné vozidlo (O1) 85,00 €
Administratívna kontrola originality (O1) 85,00 €
Kontrola originality prípojné vozidlo (O2) 95,00 €
Administratívna kontrola originality (O2) 95,00 €
Kontrola originality prípojné vozidlo (O3) 105,00 €
Administratívna kontrola originality (O3) 105,00 €
Kontrola originality prípojné vozidlo (O4) 125,00 €
Administratívna kontrola originality (O4) 125,00 €
Kontrola originality prípojné vozidlo za traktor (R) 105,00 €
Administratívna kontrola originality (R) 105,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (O1, O2, O3, O4, R) 35,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (O1, O2, O3, O4, R) 60 percent
Kontrola identifikátorov do 10 minút (O1, O2, O3, O4, R) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 60,00 €
Opis posudku o kontrole originality (O1, O2, O3, O4, R) 8,00 €
ODO pas (km) (O1, O2, O3, O4, R) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (O1, O2, O3, O4, R) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 60 percent
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 100 percent
* Na základe individuálnej dohody. Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
** Do 10 km od STK; nad 10 km bude účtovaný príplatok 0,65 € / km.
Rezervovať termín


Aktuálne akcie na prevádzke STK Bratislava - Bory
Prečítajte si náš Blog a zistite, akú povinnú výbavu musíte mať vo Vašom vozidle, čo si máte so sebou na STK priniesť a čo si treba pred TK a EK na vozidle skontrolovať. Dozvedieť sa viac