Cenník TÜV kontroly originality Bratislava, Ružinov

Kontrola originality
M1/M1G
cena s DPH
KO Osobné vozidlo 110,00 €
KO Administratívna 110,00 €
N1
cena s DPH
KO Nákladné vozidlo 115,00 €
KO Administratívna 115,00 €
N2
cena s DPH
KO Nákladné vozidlo 140,00 €
KO Administratívna 140,00 €
N3
cena s DPH
KO Nákladné vozidlo 165,00 €
KO Administratívna 165,00 €
M2
cena s DPH
KO Autobus 130,00 €
KO Administratívna 130,00 €
M3
cena s DPH
KO Autobus 170,00 €
KO Administratívna 170,00 €
L
cena s DPH
KO Motocykel 95,00 €
KO Administratívna 95,00 €
O1
cena s DPH
KO Prípojné vozidlo 80,00 €
KO Administratívna 80,00 €
O2
cena s DPH
KO Prípojné vozidlo 90,00 €
KO Administratívna 90,00 €
O3
cena s DPH
KO Prípojné vozidlo 100,00 €
KO Administratívna 100,00 €
O4
cena s DPH
KO Prípojné vozidlo 120,00 €
KO Administratívna 120,00 €
T
cena s DPH
KO Traktor 160,00 €
KO Administratívna 160,00 €
R
cena s DPH
KO Prípojné vozidlo za traktor 100,00 €
KO Administratívna 100,00 €
PS
cena s DPH
KO Pracovný stroj samohybný 170,00 €
KO Administratívna 170,00 €
PN (aj na podvozkoch O1, O2, O3, O4)
cena s DPH
KO Pracovný stroj nesený 120,00 €
KO Administratívna 120,00 €
cena s DPH
KO Evidenčná + ODO pas 35,00 €
KO Opakovaná do 30 dní 60% z ceny
Kontrola identifikátorov do 10 minút 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút 60,00 €
Odborný posudok o KO 5,00 €
ODO pas (km) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút 60% z ceny
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút 100% z ceny
TÜV kontrola originality Bratislava, Ružinov - platnosť cenníka kontroly originality od 1. 6. 2022.