Rezervácia

Cenník služieb STK, prevádzka TÜV SÜD Kontrola Originality Bratislava


Pokračujte, prosím výberom kategórie vozidla
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TUV Kontrola Originality Bratislava Zobraziť Zatvoriť cenník
Kontrola originality osobné vozdilo (M1) 110,00 €
Administratívna kontrola originality (M1) 110,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (M1) 35,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (M1) 60 % z ceny
Kontrola identifikátorov do 10 minút (M1) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (M1) 60,00 €
Odborný posudok o kontrole originality (M1) 5,00 €
ODO pas (km) (M1) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (M1) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (M1) 60 % z ceny
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (M1) 100% z ceny
Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TUV Kontrola Originality Bratislava Zobraziť Zatvoriť cenník
Kontrola originality motocykel (L) 95,00 €
Administratívna kontrola originality (L) 95,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (L) 35,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (L) 60 % z ceny
Kontrola identifikátorov do 10 minút (L) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (L) 60,00 €
Odborný posudok o kontrole originality (L) 5,00 €
ODO pas (km) (L) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (L) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (L) 60 % z ceny
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (L) 100% z ceny
Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TUV Kontrola Originality Bratislava Zobraziť Zatvoriť cenník
Kontrola originality nákladné vozdilo (N1) 115,00 €
Administratívna kontrola originality (N1) 115,00 €
Kontrola originality nákladné vozdilo (N2) 140,00 €
Administratívna kontrola originality (N2) 140,00 €
Kontrola originality nákladné vozdilo (N3) 165,00 €
Administratívna kontrola originality (N3) 165,00 €
Kontrola originality autobus (M2) 130,00 €
Administratívna kontrola originality (M2) 130,00 €
Kontrola originality autobus (M3) 170,00 €
Administratívna kontrola originality (M3) 170,00 €
Kontrola originality traktor (T) 160,00 €
Administratívna kontrola originality (T) 160,00 €
Kontrola originality pracovný stroj samohybný (PS) 170,00 €
Administratívna kontrola originality (PS) 170,00 €
Kontrola originality pracovný stroj nesený (PN) 120,00 €
Administratívna kontrola originality (PN) 120,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 35,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60 % z ceny
Kontrola identifikátorov do 10 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60,00 €
Odborný posudok o kontrole originality (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 5,00 €
ODO pas (km) (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60 % z ceny
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (N1, M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 100% z ceny
Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TUV Kontrola Originality Bratislava Zobraziť Zatvoriť cenník
Kontrola originality prípojné vozdilo (O1) 80,00 €
Administratívna kontrola originality (O1) 80,00 €
Kontrola originality prípojné vozdilo (O2) 90,00 €
Administratívna kontrola originality (O2) 90,00 €
Kontrola originality prípojné vozdilo (O3) 100,00 €
Administratívna kontrola originality (O3) 100,00 €
Kontrola originality prípojné vozdilo (O4) 120,00 €
Administratívna kontrola originality (O4) 120,00 €
Kontrola originality prípojné vozidlo za traktor (R) 100,00 €
Administratívna kontrola originality (R) 100,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (O1, O2, O3, O4, R) 35,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (O1, O2, O3, O4, R) 60 % z ceny
Kontrola identifikátorov do 10 minút (O1, O2, O3, O4, R) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 60,00 €
Odborný posudok o kontrole originality (O1, O2, O3, O4, R) 5,00 €
ODO pas (km) (O1, O2, O3, O4, R) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (O1, O2, O3, O4, R) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 60 % z ceny
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 100% z ceny
Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
Rezervovať termín


Aktuálne akcie na prevádzke Kontrola Originality Bratislava
Prečítajte si náš Blog a zistite, akú povinnú výbavu musíte mať vo Vašom vozidle, čo si máte so sebou na STK priniesť a čo si treba pred TK a EK na vozidle skontrolovať. Dozvedieť sa viac