Rezervácia

Cenník služieb STK, prevádzka TÜV SÜD Kontrola Originality Bratislava


Pokračujte, prosím výberom kategórie vozidla
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TUV Kontrola Originality Bratislava Zobraziť Zatvoriť cenník
Kontrola originality osobné vozidlo (M1) 110,00 €
Administratívna kontrola originality (M1) 110,00 €
Kontrola originality nákladné vozidlo (N1) 115,00 €
Administratívna kontrola originality (N1) 115,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (M1, N1) 35,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (M1, N1) 60 percent
Kontrola identifikátorov do 10 minút (M1, N1) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (M1, N1) 60,00 €
Opis posudku o kontrole originality (M1, N1) 5,00 €
ODO pas (km) (M1, N1) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (M1, N1) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (M1, N1) 60 percent
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (M1, N1) 100 percent
Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TUV Kontrola Originality Bratislava Zobraziť Zatvoriť cenník
Kontrola originality motocykel (L) 95,00 €
Administratívna kontrola originality (L) 95,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (L) 35,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (L) 57,00 €
Kontrola identifikátorov do 10 minút (L) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (L) 60,00 €
Opis posudku o kontrole originality (L) 5,00 €
ODO pas (km) (L) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (L) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (L) 57,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (L) 95,00 €
Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TUV Kontrola Originality Bratislava Zobraziť Zatvoriť cenník
Kontrola originality nákladné vozidlo (N2) 140,00 €
Administratívna kontrola originality (N2) 140,00 €
Kontrola originality nákladné vozidlo (N3, M1 nad 3,5 t) 165,00 €
Administratívna kontrola originality (N3, M1 nad 3,5 t) 165,00 €
Kontrola originality autobus (M2) 130,00 €
Administratívna kontrola originality (M2) 130,00 €
Kontrola originality autobus (M3) 170,00 €
Administratívna kontrola originality (M3) 170,00 €
Kontrola originality traktor (T) 160,00 €
Administratívna kontrola originality (T) 160,00 €
Kontrola originality pracovný stroj samohybný (PS) 170,00 €
Administratívna kontrola originality (PS) 170,00 €
Kontrola originality pracovný stroj nesený (PN) 120,00 €
Administratívna kontrola originality (PN) 120,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 35,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60 percent
Kontrola identifikátorov do 10 minút (M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60,00 €
Opis posudku o kontrole originality (M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 5,00 €
ODO pas (km) (M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 60 percent
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (M2, N2, M3, N3, T, PS, PN) 100 percent
Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
pricing_ko Kontrola originality - Cenník prevádzky TUV Kontrola Originality Bratislava Zobraziť Zatvoriť cenník
Kontrola originality prípojné vozidlo (O1) 80,00 €
Administratívna kontrola originality (O1) 80,00 €
Kontrola originality prípojné vozidlo (O2) 90,00 €
Administratívna kontrola originality (O2) 90,00 €
Kontrola originality prípojné vozidlo (O3) 100,00 €
Administratívna kontrola originality (O3) 100,00 €
Kontrola originality prípojné vozidlo (O4) 120,00 €
Administratívna kontrola originality (O4) 120,00 €
Kontrola originality prípojné vozidlo za traktor (R) 100,00 €
Administratívna kontrola originality (R) 100,00 €
Evidenčná kontrola originality + ODO pas (O1, O2, O3, O4, R) 35,00 €
Opakovaná kontrola originality do 30 dní (O1, O2, O3, O4, R) 60 percent
Kontrola identifikátorov do 10 minút (O1, O2, O3, O4, R) 20,00 €
Kontrola identifikátorov do 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 60,00 €
Opis posudku o kontrole originality (O1, O2, O3, O4, R) 5,00 €
ODO pas (km) (O1, O2, O3, O4, R) 10,00 €
Výpis o poškodení vozidla (O1, O2, O3, O4, R) 20,00 €
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 60 percent
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút (O1, O2, O3, O4, R) 100 percent
Ceny sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
Rezervovať termín


Aktuálne akcie na prevádzke Kontrola Originality Bratislava
Prečítajte si náš Blog a zistite, akú povinnú výbavu musíte mať vo Vašom vozidle, čo si máte so sebou na STK priniesť a čo si treba pred TK a EK na vozidle skontrolovať. Dozvedieť sa viac